แจ้งข้าราชการและลูกจ้างเกษียณ ประจำปี 2561

โพสต์14 ม.ค. 2561 22:25โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
แจ้งข้าราชการ และลูกจ้างเกษียณในวันที่ 1 ตุลาคม  2561 ตรวจสอบรายชื่อ ตำแหน่ง โรงเรียนต้นสังกัด ชื่อที่อยู่ วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่รับราชการ หากมีรายการแก้ไขรบกวนติดต่อที่ฝ่ายบุคคล
Ĉ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
14 ม.ค. 2561 22:25
Comments