แจ้งข้าราชการในสังกัด

โพสต์11 ก.พ. 2562 19:59โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
แจ้งข้าราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด สพป.อบ.5 ติดต่อขอรับหนังสือใบแจ้งยอดสมาชิก กบข. และใบแจ้งยอดสมาชิก กสจ. ได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในวันและเวลาราชการ 
Comments