แจ้งข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2560

โพสต์9 ก.พ. 2560 20:24โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
แจ้งข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ วันที่ 1 ตุลาคม  2560 ตรวจสอบชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน หากมีข้อผิดพลาด กรุณาติดต่อ นางสาวณดาพัณ  ขันอ่อน ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
Ĉ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
9 ก.พ. 2560 20:24
Comments