**ด่วนที่สุด** แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี2561

โพสต์18 ธ.ค. 2560 23:52โดยกลุ่มบุคคล อุบล5   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2560 23:33 ]
สพป.อบ.5 ขอแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามรายชื่อที่แนบ ส่งเอกสารเพิ่มเติมในการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561 โดยส่งเอกสารได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เอกสารประกอบด้วย 1. แบบพิมพ์ประวัติ 3 ชุด 2. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาก.พ.7 อย่างละ 1 ชุด เพื่อสพป.อบ.5จะจัดส่งให้สพฐ.ต่อไป
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
19 ธ.ค. 2560 23:31
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
18 ธ.ค. 2560 23:52
Comments