แจ้งลูกจ้าง ที่เกษียณ ปี 2561(1 ตุลาคม 2561)

โพสต์23 ก.ค. 2561 21:47โดยกลุ่มการเงิน อุบล5   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2561 21:48 ]
แจ้งลูกจ้าง ที่เกษียณ1 ตุลาคม 2561 ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ส่งประกาศเกษียณลูกจ้างที่กลุ่มบริหารงานการเงิน 2 ชุด และกลุ่มบุคคล เพื่อความรวดเร็วในการขอรับเงินบำเหน็จรายเดือน และเงินสมาชิก กสจ. 

๑        นายสวิน  คำภาคต          ช่างไฟฟ้า ช4     โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง

๒        นายชาย  สายทอง          ช่างไม้   ช4      โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน

๓        นายชำนาญ จินดาวัลย์       ช่างไฟฟ้า ช4     โรงเรียนบ้านประหูต

๔        นายสำราญ  ศิลาวรรณ       ช่างไม้   ช4      โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก

๕        นายวิชัย  นามบุรี              ช่างไฟฟ้า ช4     โรงเรียนบ้านสร้างหอม

๖        นายประหยัด  จันทราศรี      ช่างไฟฟ้า ช4     โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน

Comments