แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมพัฒนานักเรียนแกนนำยุวชนคนคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์1 มิ.ย. 2560 19:28โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อ ดำเนินการตามไฟล์ที่แนบ