แจ้งผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้องหาคดีอาญา หรือคดีแพ่งล้มละลาย

โพสต์4 ก.ค. 2559 18:45โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
รายละเอียดตามหนังสือ สพป.อบ.5 ที่ ศธ 04187/ว 1307 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2554 ที่เคยแจ้งแล้วนั้น
Ċ
Scan2.pdf
(33k)
กลุ่มบุคคล อุบล5,
4 ก.ค. 2559 18:45
Comments