แจ้งผู้เกษียณ ปี 2561

โพสต์7 ก.ย. 2561 01:05โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
  ให้ข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณ ปี 2561 รับแฟ้มประวัติคืน พร้อมหนังสือสั่งจ่ายจา
กรมบัญชัีกลาง ได้ที่กลุ่มบริหารงารการเงินและสินทรัพย์ ในวัน และเวลาราชการ
Ĉ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
7 ก.ย. 2561 01:05
Comments