แจ้งผู้เกษียณ ปี 2561 ที่มีรายชื่อดังนี้ ติดต่อกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โพสต์4 ก.ค. 2561 19:13โดยกลุ่มการเงิน อุบล5   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2561 19:24 ]
1.  นางอรอินทร์  คันธจันทร์       ครูโรงเรียนบ้านหนองแปก             บุณฑริก          
2.   นายรุ่งฟ้า  ชินโคตร            ครูโรงเรียนน้ำยืน                       น้ำยืน            
3.   นางบุญเย็น  มะโนรัตน์         ครูโรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย         น้ำขุ่น            
4.  นายชาย  โข่กำนัน               ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข        นาจะหลวย                                                               *** ให้คุณครูที่มีรายชื่อดังกล่าว ติดต่อที่กลุ่มการเงิน เพื่อเขียนแบบฟร์อมขอรับบำเหน็จดำรงชีพ และเพื่อความรวดเร็วในการขออนุมัติ เงินเดือนบำนาญ สอบถามเพิ่มเติม 085-3027217                                                           

   
Comments