แจ้งผู้เกษียณอายุราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

โพสต์16 มี.ค. 2561 01:57โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

แจ้งข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ตุลาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม                ในวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 08.00–16.30 น. ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)


ĉ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
16 มี.ค. 2561 01:59
Ĉ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
16 มี.ค. 2561 01:58
Comments