แจ้งผู้รับบำนาญรับหนังสือภาษีหัก ณ ที่จ่าย และรับแฟ้มประวัติคืน

โพสต์10 ม.ค. 2561 18:33โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
1.แจ้งผู้รับบำนาญสังกัด สพป.อบ.5 รับหนังสือภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
2.ผู้รับบำนาญเกษียณปี 2559(เกษียณ 1 ตุลาคม 2559) และปี 2560( 1 ตุลาคม 2560)และรับแฟ้มประวัติคืน ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในวันและเวลาราชการค่ะ
Comments