แจ้งผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมประชุม

โพสต์7 มี.ค. 2561 00:08โดยกลุ่มการเงิน อุบล5   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2561 00:25 ]

แจ้งข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม                ในวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 08.00–16.30 น. ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ))

Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
7 มี.ค. 2561 00:08
Ĉ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
9 มี.ค. 2561 00:12
Comments