แจ้งผุู้อำนวยการโรงเรียนดังต่อไปนี้

โพสต์31 ก.ค. 2560 21:41โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
แจ้งผุู้อำนวยการโรงเรียนดังต่อไปนี้ ติดต่อกลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ เพื่อรับรองเอกสารประกาศเกษียณลูกจ้างเพิ่มเติม ไม่เกินวันที่ 2 สิงหาคม  2560 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-302-7217

1.นายปิยะศักดิื  เหมือนมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง
2.นายศักดิ์ชัย  ศิริเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข
3.นายดุสิต  พรมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่ง
Comments