แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.5

โพสต์15 พ.ย. 2559 20:03โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เกี่ยวกับโครงการเบิกจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
Ċ
1.pdf
(46k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
15 พ.ย. 2559 20:03
Ċ
2.pdf
(23k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
15 พ.ย. 2559 20:03
Ċ
3.pdf
(25k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
15 พ.ย. 2559 20:03
Comments