แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีชื่อดังต่อไปนี้

โพสต์27 ก.ค. 2560 00:44โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
แจ้งผุู้อำนวยการโรงเรียนดังต่อไปนี้ ติดต่อกลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ เพื่อรับรองเอกสารประกาศเกษียณลูกจ้างเพิ่มเติม ไม่เกินวันที่ 2 สิงหาคม  2560 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-302-7217

1.นายปิยะศักดิื  เหมือนมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง
2.นายศักดิ์ชัย  ศิริเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข
3.นายเกียรติศักดิ์  บ่อสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ(นาจะหลวย)
4.นายจารึก  โสมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบญจโนนดู่
5.พ.อ.อ.วีระพงษ์ ศรีวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเชียงมุม
6.นายพลกฤต  พิศวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน

Comments