แจ้งประธานเครือข่ายสถานศึกษา

โพสต์1 มี.ค. 2559 23:50โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป. 3 และการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยใช้ข้อสอบกลาง ปลายปี ปลายภาคเรียน   ปีการศึกษา 2558

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
1 มี.ค. 2559 23:53
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
1 มี.ค. 2559 23:54
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
1 มี.ค. 2559 23:53
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
1 มี.ค. 2559 23:54
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
1 มี.ค. 2559 23:55
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
1 มี.ค. 2559 23:50
Comments