แจ้งรับเช็ค

โพสต์21 เม.ย. 2559 21:10โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
ท่านที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อรับเช็คหรือแจ้งเลขที่บัญชีเพื่อโอนเงิน  
ติดต่อกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อบ.5
โทร.061-9510773  ในวันและเวลาราชการ
Ĉ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
21 เม.ย. 2559 21:10
Comments