แจ้งรับเชค

โพสต์31 ก.ค. 2559 20:03โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
1.นายสุวัฒน์  ขันทะมูล/เงินเดือน ขรก.ครูผู้ช่วยเป็นครู
2.นายศักรินทร์  พันธุ์ไกร/เงินเดือน ขรก.ครูผู้ช่วยเป็นครู
(ติอต่อรับที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/นางสาวพัชนี  กองพรมฤทธิ์)
Comments