แจ้งรับเชคเงินตกเบิกวิทยฐานะ

โพสต์7 ต.ค. 2559 00:20โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
1.นางสุนันทา ใจสว่าง
2.นายศราวุธ  ชิณะโคตรพงษ์
3.นางสาวหทัยกาญจน์ สายศิลป์
4.นายสมาน บุญชาติ
5.นายแสนคม มนัสสา
6.นายอาทิตย์ สิงห์ชุม
7.นายจักรภัทร จันทร์พวง
8.นางสาวลดาวัลย์ ปรารถนา
9.นางสาวปรารถนา อินทพันธ์
10.ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญรัตน์
วันและเวลาราชการ ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ติดต่อโทร 061-9510773
Comments