แจ้งรับคืนแฟ้มประวัติ

โพสต์15 พ.ค. 2560 02:18โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
แจ้งข้าราชการหรือทายาทรับคืนแฟ้มประวัติพร้อมเขียนหนังสือแสดงเจตนา ตามรายชาื่อที่แนบมานี้ ที่นางสาวณดาพัณ  ภูธนมหาโภคิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์