แจ้งรายชื่อครู ผู้เข้าสอบผ่าน ระบบ TEPE ONLINE สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์

โพสต์6 ส.ค. 2560 02:25โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ให้โรงเรียนแจ้งครู เข้าตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลที่มีในระบบว่าถูกต้องหรือไม่ **กรณีไม่มีข้อมูลในลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลให้สอบถามได้ที่ 090-6029275  ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 (รายชื่อตามเอกสารแนบ)

Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
6 ส.ค. 2560 02:25
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
6 ส.ค. 2560 02:25
Ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
6 ส.ค. 2560 02:25
Comments