แจ้งรายชื่อครู ที่จะเข้าสอบ TEPE Online ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560

โพสต์14 ส.ค. 2560 22:49โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
แจ้งโรงเรียนในสังกัด แจ้งครูสาขาวิทยาศาตร์และคณิตศาตร์ที่จะเข้าสอบ TEPE Online
เตรียมตัวเข้าสอบในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนเดชอุดม (รายชื่อตามไฟล์แนบ)
กำหนดการและห้องสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
14 ส.ค. 2560 22:49
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
14 ส.ค. 2560 22:49
Comments