แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมปฏิบัติการเทคนิควิธีสอนเพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้และนำไปสู่การอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสาร

โพสต์9 พ.ค. 2560 01:12โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
กลุ่มนิเทศฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการฯ โดยให้ครูเข้าอบรมโรงเรียนละ 1 คน/รุ่นเท่านั้น สำหรับโรงเรียนใดที่ไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์ให้ลงทะเบียนได้ ณ จุดรับลงทะเบียนในวันที่อบรมได้เลยคะ รายชื่อผู้เข้าอบรมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
9 พ.ค. 2560 01:12
Comments