แจ้งรายชื่อโรงเรียนเพื่อติดต่อขอรับแบบพิมพ์ ปพ.ที่สั่งซื้อ

โพสต์17 เม.ย. 2559 20:34โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
แจ้งรายชื่อโรงเรียนดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ให้ติดต่อขอรับแบบพิมพ์ ปพ.ที่สั่งซื้อ
ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อบ.5 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
17 เม.ย. 2559 20:34
Comments