แจ้งโรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย โรงเรียนบ้านสองคอน โรงเรียนบ้านนากระแซง โรงเรียนบ้านเตย โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง และโรงเรียนบ้านโคกน้อย

โพสต์6 มี.ค. 2559 19:53โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
ให้ผู้บริหารโรงเรียนที่มีชื่อเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง" รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ą
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
6 มี.ค. 2559 19:54
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
6 มี.ค. 2559 19:53
Comments