แจ้งโรงเรียนบ้านคำครั่ง

โพสต์26 เม.ย. 2559 20:56โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
ให้โรงเรียนแจ้งครูเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาสมอง (BBL) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
26 เม.ย. 2559 20:56
Comments