แจ้งโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญและโรงเรียนบ้านห้วยยาง เรื่องการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการเพื่อทดแทนอัตราที่ว่าง

โพสต์2 มี.ค. 2559 21:18โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ตามไฟล์ที่แนบ                                                                                                                                                                                               
Ċ
Scan1.PDF
(316k)
กลุ่มบุคคล อุบล5,
2 มี.ค. 2559 21:18
Comments