แจ้งโรงเรียนบ้านโนนกอย โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า โรงเรียนบ้านสมสะอาด โรงเรียนบ้านหนองแสง โรงเรียนเมืองเดช โรงเรียนบ้านกลาง โรงเรียนพิชัยศึกษาและโรงเรียนบ้านหนองแปก

โพสต์30 มิ.ย. 2559 19:23โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
30 มิ.ย. 2559 19:23
Comments