แจ้งโรงเรียนบ้านซำหวาย เรื่อง ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

โพสต์15 ก.พ. 2559 00:42โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ตามไฟล์ที่แนบ
Ċ
Scan1.PDF
(161k)
กลุ่มบุคคล อุบล5,
15 ก.พ. 2559 00:42
Comments