>แจ้งโรงเรียนบ้านสมสะอาด โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

โพสต์23 ม.ค. 2561 02:56โดยกลุ่มบุคคล อุบล5   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2561 03:06 ]
ประเมินตามแบบประเมิน 360 ในส่วนที่ 3 การประเมินสมรรถนะของข้าราชการครูผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสพฐ.
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
23 ม.ค. 2561 02:58
Comments