แจ้งโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านแก้ง โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา บ้านตบหู บ้านซำสะกวยน้อย บ้านเก่าขาม บ้านโซง บ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) และบ้านหาดทรายคูณ

โพสต์26 ก.ย. 2559 00:18โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
แจ้งจัดสรรโอนงบประมาณกิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษโดยการจัดทำป้ายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ บอกสถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
26 ก.ย. 2559 00:18
Comments