แจ้งโรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน โรงเรียนบ้านสมสะอาดสวนฝ้าย โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) โรงรียยนบ้านแก้งขี้เหล็ก โรงเรียนบ้านห้วยทราย โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก โรงเรียนบ้านนาสามัคคี โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย โรงเรียนบ้านเก่าขาม

โพสต์1 มี.ค. 2559 21:12โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อเข้าประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็น วันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ą
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
1 มี.ค. 2559 21:12
ą
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
1 มี.ค. 2559 21:13
ą
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
1 มี.ค. 2559 21:13
Comments