แจ้งโรงเรียนให้เข้าระบบโรงเรียนและเพิ่มข้อมูลการติดต่อครูผู้ฝึกสอนในกรณีเร่งด่วน

โพสต์28 พ.ย. 2559 20:24โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2559 20:32 ]
แจ้งโรงเรียนให้เข้าระบบโรงเรียนและเพิ่มข้อมูลการติดต่อครูผู้ฝึกสอน
เพื่อให้กรรมการติดต่อในกรณีเร่งด่วน

 
 
ขณะนี้เว็บไซด์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้เปิดระบบให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของแต่ละเขตพื้นที่ ที่มีทีมเข้าแข่งขันฯ ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หากข้อมูลของโรงเรียนใดไม่ถูกต้อง ให้โรงเรียนดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยตนเอง โดยดำเนินการดังนี้
   ๑) คลิกที่เมนูด้านขวามือ "เข้าระบบโรงเรียน"
   ๒) กรอกรหัสโรงเรียน และรหัสผ่าน ที่สำนักงานเขตพื้นที่ของท่านได้กำหนดให้ 
   ๓) เข้าไปขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ท่านต้องการ พร้อมกับแนบสำเนาเอกสาร/หลักฐานประกอบ (เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ) หากไม่มีเอกสารประกอบอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ  ศึกษาแนวปฏิบัติสำหรับการแก้ไข-เปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน (คลิกที่นี่ดาวน์โหลดหลักฐานประกอบ (เอกสาร/หลักฐานประกอบ)
   ๔) 
รอจนกว่าผู้ดูแลระบบระดับภาคจะอนุมัติ
   ๕) ให้โรงเรียนดำเนินการ เพิ่มรูปภาพนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน แต่ละคนจนครบทุกกิจกรรมที่เข้าแข่งขัน
   ๖) จะเปิดระบบให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
 
Ĉ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
28 พ.ย. 2559 20:26
Comments