แจ้งโรงเรียนขยายโอกาส

โพสต์24 ก.พ. 2559 01:43โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
การสำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับชั้น ม.1-3 ที่มีครูที่สอนไม่ตรงวุฒิ วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ą
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
24 ก.พ. 2559 01:43
Ĉ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
24 ก.พ. 2559 01:43
Comments