แจ้งโรงเรียนในสังกัด

โพสต์14 ก.ค. 2559 21:12โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
การจัดส่งข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพื่อจัดทำฐานข้อมูล  การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ปีการศึกษา  2559
รายละเอียดตาไฟล์แนบ
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
14 ก.ค. 2559 21:13
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
14 ก.ค. 2559 21:12
Comments