แจ้งโรงเรียนในสังกัด รับใบแจ้งยอด กบข.

โพสต์6 ก.พ. 2561 00:42โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
แจ้งโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแระถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
รับใบแจ้งยอด กบข.ที่กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในวันและเวลาราชการ
Comments