แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.5 โรงเรียนเอกชน และโรงเรียน ตชด.

โพสต์16 ก.พ. 2559 19:40โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปี 2558 ระดับสนามสอบ  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
16 ก.พ. 2559 19:41
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
16 ก.พ. 2559 19:41
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
16 ก.พ. 2559 19:40
Comments