แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

โพสต์24 ก.พ. 2559 01:47โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ą
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
24 ก.พ. 2559 01:47
ą
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
24 ก.พ. 2559 01:47
ą
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
24 ก.พ. 2559 01:48
Comments