แจ้งทายาทข้าราชการที่เสียชีวิต ปี 2559 มารับคืนแฟ้มประวัติ

โพสต์6 ก.พ. 2560 23:22โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
แจ้งทายาทข้าราชการที่เสียชีวิต ปี 2559 ตามที่ได้ส่งเอกสารแฟ้มประวัติ เพื่อขอรับเงินบำเหน็จตกทอด บัดนี้กรมบัญชีกลางอนุมัติ และโอนเงินเข้าบัญชีทายาทโดยตรงแล้ว
จึงขอให้ทายาท มารับแฟ้มประวัติของข้าราชการคืน ที่กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
1. นางอภิญญา  สมพร ครูโรงเรียนชุมชน้านโนนแดง
2.นายประเสริฐ  กุลชรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านบบัวงาม
3.นายสุเทน  บุญตาราษฏร์ ครูโรงเรียนบ้านโนนหุ่ง
4.นายโสภณ  แจ้งนภา ครูโรงเรียนบ้านตายอย
Comments