แจ้งทายาท ข้าราชการที่เสียชีวิตรับแฟ้มประวัติคืน

โพสต์9 พ.ย. 2561 00:49โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
1. นายเก่ง     จันทป    โรงเรียนบ้านห่องเตย
2. นายลดาวัลย์  เชาวรัตน์  โรงเรียนบ้านป่าหวาย
3. นายฉลอง     วรรณโสภา ผู้รับบำนาญ
4. นายกงทอง   นารี      โรงเรียนบ้านโพนทอง
Comments