แจ้งอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สู่สถานศึกษา

โพสต์1 มิ.ย. 2560 20:14โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
(รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้)
ċ
2.6.60.rar
(378k)
กลุ่มบุคคล อุบล5,
1 มิ.ย. 2560 20:14
Comments