แจ้งอนุมัติเงินฯงวดรายการ คชจ.การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์(ทดแทน)และการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLTV

โพสต์16 ส.ค. 2559 20:33โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
1.ร.ร.บ้านดอนยาว 2.ร.ร.บ้านโชคชัย 3.ร.ร.บ้านดอนม่วย 4.ร.ร.บ้านคุ้มแสนชะนี
5.ร.ร.บ้านแข้ด่อน 6.ร.ร.บ้านหนองขี้เห็น 7.ร.ร.บ้านหนองหัวลิง
8.ร.ร.บ้านอุดมสุข
ĉ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
16 ส.ค. 2559 20:33
Comments