แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด รายการค่าครุภัณฑ์ ใบงวดที่ 10/62

โพสต์13 พ.ย. 2561 23:44โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2562 งบลงทุนครุภัณฑ์ตามรายละเอิยดนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
13 พ.ย. 2561 23:44
Comments