แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (บง.33/60)

โพสต์17 ม.ค. 2560 20:39โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
รายชื่อโรงเรียนและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังนี้
   1.โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง      อ.เดชอุดม จำนวนเงิน 51,000 บาท
   2.โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย อ.น้ำขุ่น   จำนวนเงิน 90,000 บาท
   3.โรงเรียนบ้านหนองถาวร   อ.ทุ่งศรีอุดม จำนวนเงิน 31,500 บาท
   4.โรงเรียนบ้านโนนใหญ่    อ.ทุ่งศรีอุดม จำนวนเงิน 12,000 บาท
   5.โรงเรียนบ้านโนนเลียง    อ.บุณฑริก  จำนวนเงิน 42,000 บาท
   6.โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก     อ.น้ำขุ่น   จำนวนเงิน 176,000 บาท
   7.โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ อ.บุณฑริก จำนวนเงิน 37,500 บาท
Ċ
1.pdf
(54k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
17 ม.ค. 2560 20:39
Ċ
2.pdf
(50k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
17 ม.ค. 2560 20:39
Ċ
3.pdf
(55k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
17 ม.ค. 2560 20:39
Ċ
4.pdf
(81k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
17 ม.ค. 2560 20:39
Comments