แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด รายการเงินกันเหลื่อมปี งบกลางปี 2559 รายการค่าซ่อมแซมบ้านพักครูและค่าก่อสร้างส้วม

โพสต์21 พ.ย. 2559 23:01โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ċ
บง.20.60 รายการเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณ ปี 2559 รยการค่าซ่อมแซมบ้านพักครูและค่าก่อสร้างส้วม.rar
(462k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
21 พ.ย. 2559 23:01
Comments