แจ้ง โอนเงินค้ำประกันสัญญา

โพสต์1 พ.ค. 2560 00:16โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
1.บริษัท กิโลวัตต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด : โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ จำนวน 30,410 บาท ลว.18 เม.ย.60
2.หจก.บุญส่งทรัพย์มั่นคง : โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง จำนวน 20,600 บาท ลว.21 เม.ย.60
3.หจก.ปิยพร : โรงเรียนบ้านโนนค้อ(อ.บุณฑริก)จำนวน 38,850 บาท ลว.20 เม.ย.60
4.หจก.กัลยณัฏฐ์ การโยธา : โรงเรียน ตชด.บ้านค้อ จำนวน 12,900 บาท ลว.21 เม.ย.60
Comments