แจ้งโอนเงินประกันสัญญา

โพสต์11 ก.ค. 2559 02:41โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
1.ร.ร.บ้านโนน จำนวน  34,500 บาท / หจก.รุ่งแสงศิริโยธา
2.ร.ร.ชุมชนบ้านนาโพธิ์  จำนวน 85,700 บาท / บจก.กิโลวัตต์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3.ร.ร.ชุมชนบ้านนาโพธิ์ จำนวน 9,150 บาท / บจ.สื่อสมบูรณ์
4.ร.ร.บ้านโนนกาหลงน้อย จำนวน 27,650 บาท/ หจก.ธราธิปพาณิชย์
5.ร.ร.บ้านหนองแต้ จำนวน 29,900 บาท / หจก.วารินชัยชนะ
Comments