แจ้งโอนเงินประกันสัญญา

โพสต์12 ก.ค. 2559 00:46โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
ร.ร.บ้านทองสวัสดิ์ อ.ทุ่งศรีอุม  ค่าถอนค้ำประกันสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน / หจก.อุบลประเสริฐ เก้าเก้า จำนวน 10,400 บาท
Comments