แจ้งโอนเงินประกันสัญญา

โพสต์31 ก.ค. 2559 19:52โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
1.ร.ร.บ้านหัวแข้/บจก.กิโลวัตต์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน 6,050 บาท
2.ร.ร.บ้านป่าโมง/หจก.พลสิทธิ์ก่อสร้าง จำนวน 17,450 บาท
3.ร.ร.บ้านนาโดม,บ้านโนนสว่าง/หจก.ปิยพร จำนวน 90,050 บาท
4.ร.ร.บ้านบัวเจริญ/หจก.รุ่งแสงศิริโยธา จำนวน 64,600 บาท
Comments