เชิญประชุมลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

โพสต์12 พ.ย. 2561 23:44โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
แจ้งโรงเรียนแจ้งลูกจ้างเข้าร่วมประชุม และเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับทำสัญญาจ้างมาพร้อมด้วย
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
12 พ.ย. 2561 23:44
Comments